Prisgaranti

Bestiller du overnattingen direkte på våre hotellers egne nettsteder, garanterer vi at du får oppholdet på Arp-Hansen-hotellene til den beste online-prisen.

Sammenligner du våre priser med andre online-priser, må du sjekke at antall personer, ankomstdato, oppholdets varighet, romtype, avbestillingsvilkår og pakkeinnhold er det samme for begge tilbud, før du kan foreta en nøyaktig prisvurdering.

Følgende betingelser må oppfylles med hensyn til prisgaranti

  • Prisen skal være offentlig tilgjengelig og mulig å bestille. Med dette menes at reservasjonen må kunne fullføres.
  • Prisgarantien gjelder for de fleste nettsider. Eksempler på slike sider omfatter, men er ikke begrenset til, Booking.com, Expedia.com, Hotels.com, HRS.com.
  • Arp-Hansen Hotel Group påtar seg ikke ansvar for eventuelle gebyrer som måtte bli beregnet i forbindelse med avbestilling av en eventuell reservasjon til en lavere pris via et annet nettsted enn Arp-Hansen Hotel Groups hjemmesider.

Prisgarantien omfatter ikke

  • Tredjeparts nettsider. Eksempler på slike sider omfatter, men er ikke begrenset til, Octopus.com, otel.com, getaroom.com, vivastay.com og Amoma.com. (Ikke samarbeidspartnere til Arp-Hansen Hotel Group, og Arp-Hansen Hotel Group kan derfor ikke garantere for innholdet på disse sidene).
  • Priser funnet i annen valuta enn danske kroner.
  • Spesielle ”medlemspriser” forbeholdt medlemmer av spesialordninger eller sammenslutninger.
  • ”Auksjonsrabatter” som tilbys via andre nettsteder.
  • Arp-Hansen Hotel Group forbeholder seg retten til å endre eller oppheve prisgarantien når som helst uten varsel.

COVID-19-informasjon, og hva du kan forvente når du besøker oss Les mer her.