Kjære gjest, samarbeidspartner eller ansatt

Det er viktig for oss at du som har et arbeids- eller gjesteforhold til Arp-Hansen Hotel Group føler det trygt å uttale deg om kritikkverdige forhold uten at det får negative konsekvenser for deg.

Derfor har vi etablert en varslerordning der både ansatte, gjester, samarbeidspartnere m.fl. kan varsle om kritikkverdige forhold. 

Hva er en varsler?

En varsler er en person som ønsker å gjøre det som er riktig i en veldig vanskelig situasjon.

Det kan være vanskelig å si noe høyt, fordi man kan risikere å bli sosialt straffet i etterkant. Derfor er det ofte enklere å forholde seg taus.

Hvorfor har vi en varslerordning?

Ordningen skal først og fremst beskytte den som varsler om en sak og sørge for at vedkommende ikke blir hengt ut eller på annen måte utestengt fra fellesskapet. Du kan selv velge om du vil varsle under fullt navn eller anonymt.

I tillegg er det fra 17. desember 2021 et lovkrav å ha en varslerordning i virksomheter med mer enn 50 medarbeidere.

Når brukes en varslerordning?

Det er ikke alle forhold som er omfattet av ordningen. Det er kun alvorlige forhold det kan varsles om. Blant annet:

  • Straffbare forhold og lovbrudd
  • Grove eller gjentatte brudd på arbeidsmiljøregler eller viktige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterte konflikter som for eksempel trakassering

Varslerordningen omfatter ikke mindre forseelser eller mindre grove personrelaterte konflikter samt misnøye med generelle betingelser i kontrakter eller ansettelsesforhold.

Du kan lese mer om hva ordningen omfatter i vår varslerpolicy

Varsler

Har du et kritikkverdig forhold som du ønsker å rapportere?
Rapporter varsel

Få opptil 10 % rabatt som STAY&SAVE-medlem. Les mer om alle fordelene